www.sova-somek.com
www.sova-somek.com
logo firmy

ZÁKON O POĽOVNÍCTVE
úplné znenie

Zákon o poľovníctve - úplné znenie obsahuje:
zákon č. 274/2009 Z. z. zo 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. z 8. februára 2012, zákona č. 115/2013 Z. z. z 30. apríla 2013, zákona č. 180/2013 Z. z. z 19. júna 2013.

Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z. z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení
vyhlášky MP SR č. 227/2010 Z. z. z 20. mája 2010, vyhlášky MPaRV SR č. 125/2012 Z. z. z 28. marca 2012, vyhlášky MPaRV SR č. 489/2013 Z. z. zo 16. decembra 2013.

Vyhlášku MPaRV Slovenskej republiky č. 421/2013 Z. z. z 2. decembra 2013, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri.

Jednotlivé novelizácie sú od seba rozlíšené farebne.

Úplné znenie zákona o poľovníctve a vykonávacej vyhlášky je aktualizované k 20. máju 2014.

Zákon o poľovníctve - úplné znenie má formát A4, počet strán 96.

 

cena: 6,80 €

 

Zákon o poľovníctve - úplné znenie si môžete objednať:
 
e-mailom na adresu: petersomek@gmail.com
   
písomne na adresu: Peter Š o m e k
Mierová 99
821 05 Bratislava 2
   
telefonicky: 02 434 210 44, 0903 865 886, 0948 779 558