www.sova-somek.com
www.sova-somek.com
logo firmy

Po vypredaní druhého vydania publikácie Poľovnícky šlabikár, v novembri 2019 vyšlo tretie prepracované vydanie tejto publikácie.
Poľovnícky šlabikár - tretie prepracované vydanie je vytlačený na hladenom 100 gr. papieri formátu A4, má 260 strán, obsahuje viac ako 650 farebných a čiernobielych ilustrácií, text zahŕňa oblasť skúšobných predmetov skúšky z poľovníctva pre uchádzačov o prvý poľovný lístok - osveta, zoológia, starostlivosť o zver, lov zveri, strelectvo a kynológia.

cena: 27,00 €

 

Poľovnícky šlabikár - tretie prepracované vydanie si môžete objednať:
 
e-mailom na adresu: petersomek@gmail.com
   
písomne na adresu: Peter Š o m e k
Mierová 99
821 05 Bratislava 2
   
telefonicky: 02 434 210 44, 0903 865 886, 0948 779 558