www.sova-somek.com
logo firmy

 

 

Druhé doplnené vydanie publikácie Poľovnícky šlabikár
je  v y p r e d a n é.
Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe je v prípravnom legislatívnom procese novelizácia zákona o zbraniach a strelive a
aj nový zákon o poľovníctve a v štádiu príprav
je aj vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, ďalšie vydanie publikácie Poľovnícky šlabikár vyjde cca dva mesiace po nadobudnutí účinnosti vyššie uvedených právnych predpisov.